Go to GLOSSA GRIKASUNTONISTIKH EPITROPH SULLOGWN THS GRAIKIA SALENTINA


Ellhno-Salentinh Glwssa kai Ellhno-SalentineV ParadoseiV*****

Φωτεινή Καϊμάκη, Η Ελλάδα του Σαλέντο, Εκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ
Fotini Kaimaki


Go to GLOSSA GRIKA
Go to GRECO SUD ITALIA (grammatica di A. Karanastasis)
Go to RIZE GRIKE (Griko Roots)
Griko_Language_and_Literature
Saint Mauro’s ItaloGreek Church - O ItaloEllhnikoV NaoV tou Agiou Maurou
Ancient_Churches:_Same_style_between_Salento_and_Crete

A picture itinerary through the ancient witnesses of Eastern Christianity of Salento (1)

Fwtograjiko dromologio dia mesou tiV arcaieV marturieV thV AnatolikhV CristianosununhV tou Salento (1)

Itinerario fotografico attraverso le antiche testimonianze della Cristianitą Orientale del Salento (1)

A picture itinerary (2) Fwtograjiko dromologio (2) Itinerario fotografico(2)

A picture itinerary (3) Fwtograjiko dromologio (3) Itinerario fotografico(3)

A picture itinerary (4) Fwtograjiko dromologio (4) Itinerario fotografico(4)

Byzantine Monuments in Italy Buzantina Mnhmeia sthn Italia Monumenti Bizantini in Italia

Appeal for San Mauro Epistrateuoume uper ton Agio Mauro Appello pro San Mauro

How Did Greek Come To Be The Vernacular In Parts Of Southern Italy?

Cripta di S. Cristina, Carpignano Salentino

Grecģa Salentina Tours

Athens: Pos Mątome Griko
how about Salento


i Spitta - o periņdiko griko derentinņ
η Σπίθα - το ελληνικό υδρεντινό περιοδικό


Would you fancy spending beautiful HOLIDAYS IN SALENTO?

Mandaci un messaggio! Send us an e-mail!

Salento per le tue vacanze - Salento for your holidaysUNFORGETTABLE MOMENTS
Salento is closer than you think. The peninsula is connected to several European cities through regular flights and getting here is easier than ever. Mediterranean sunshine may be what draws you first to Salento, but once you get here you will discover that it offers so much more.
With sunshine and fun, history and culture, outdoor activities and glorious natural landscapes, plus delicious Mediterranean food and a vibrant nightlife that takes you from dusk till dawn, a visit to Salento is perfect for filling your holidays with memorable moments and wonderful experiences you will never forget.

Meteo Salento
ELLHNIKA

Parousiash tou Coordinamento Associazioni della Grecia Salentina (Suntonistikh Epitroph Sullogwn thV Graikia Salentina) sto Galątone, sthn kardia thV GRECIA SALENTINA.

Go to GLOSSA GRIKA

Auth h parousiash ajierwnetai sthn Terra d'Otranto, perioch pou kapote anhke sthn Anatolikh Rwmaikh Autokratoria.

 Sto Salento einai poluariqmeV oi marturieV autou tou endoxou parelqontoV (kataloipa orqodoxwn monasthriwn, buzantinwn ekklhsiwn kai egkataleleimmenwn agrotikwn oikismwn - san Fulcignano - topwnumia, eortasmoi, coroi, tragoudia opwV kai mia eurutath logotecnikh paragwgh). Uparcoun epishV ta erga tou megalou oumanisth Antonio De Ferraris, eponomazomenon il Galateo (Galatone, 1448-1517), metaxu twn opoiwn xecwrizei to «De Situ Japygiae» opwV epishV kai ola auta pou maV dihgeitai gia thn oikogeneia tou, pou milouse thn ellhnikh glwssa, eice ellhnikh morjwsh kai throuse thn Ellhnorqodoxh qrhskeia (deV: Codice Liturgico Galatone n. 3 foto a, foto b, foto c).

H Ellhnorqodoxh qrhskeia malista, pou shmera s' auta ta merh ecei peripou entelwV xecastei alla pou thn epoch thV buzantinhV kuriarciaV apotelouse ton kanona sth Terra d'Otranto. Oi logoi tou telouV authV thV paradoshV prepei na apodoqoun sthn hgemonikh politikh pou askhse h Kaqolikh ekklhsia apo thn epoch thV NormandikhV katakthshV thV ApouliaV me ton Roberto il Guiscardo (1071), sthn ptwsh thV KwnstantinoupolhV (1453), sth diakoph twn epikoinwniwn me ta politistika kai qrhskeutika kentra thV AnatolhV, sthn epidromh twn Tourkwn sto Otranto kai sto Salento (1480), me thn epakolouqh katastrojh tou shmantikoterou ellhno-salentinou monasthriou, SAN NICOLA DI CASOLE. Auto to koinobio, mazi me ola ta alla pou anhkan sto tagma tou Agiou Basiliou tou Megalou kai briskontan sth salentinh cersonhso (htan sunolika 34) askouse enan basiko rolo oci mono qrhskeutiko alla kuriwV politistiko, carh sthn parousia miaV idiaitera plousiaV biblioqhkhV (ta diaswqenta ceirograja thV opoiaV diathrountai shmera stiV poleiV Torino, Flwrentia, Napoli, Benetia, Batikano, Parisi, Londino, Berolino). Sto eswteriko tou uphrce ena scoleio, anoicto s' opoion hqele na melethsei ta Ellhnika arcaia grammata alla kai ta Latinika. "Htan auth h koultoura pou apotelese thn pragmatikh phgh thV diathrhshV twn axiwn tou klasikismou enantia stiV epiqeseiV twn barbarwn, to jutwrio thV uyhloterhV pneumatikhV anaptuxhV gia to cristianismo. CwriV auth den qa mporouse na exhghqei h qaumasia politistikh exaplwsh thV normandikhV-sbebikhV epochV" (Metajrash apo G. Gianfreda, «Il Monachesimo Italo-Greco in Otranto», Lecce, Edizioni del Grifo, 1994, sel. 157).

H ekstrateia twn Normandwn sthn Apoulia nomimopoihqhke apo th sunqhkh tou Melji (1059) me ton Papa Nikolao B', pou hqele na qesei upo ton papiko elegco auta ta edajh pou briskontan se perioch sunorwn. To gegonoV oti to Ellhnorqodoxo dogma, oi ekklhsieV kai oi EllhneV papadeV epibiwsan se megalo tmhma tou Salento mecri kai meta th Sunodo tou Trento (1563) se sumbiwsh me to rwmaiko-kaqoliko dogma, ojeiletai arcika sto politiko scediasmo twn Normandwn pou skopeue na empodisei mia endecomenh buzantinh epistrojh.

Oi Normandoi endiajerontan na ejarmosoun to jeoudarciko susthma kai na egkatasthsoun th latinikh episkopikh ierarcia. Oson ajora ta upoloipa, econtaV san stoco thn epiteuxh thV koinwnikhV epidokimasiaV, htan asumjoro na katarghsoun th Buzantinh leitourgia kai na kaqierwsoun ena monadiko dogma, pragma exallou duskolo na pragmatopoihqei s' enan topo opou o laoV milouse kata to pleiston thn Ellhnikh Glwssa.

H Ellhnojwnh perioch tou Salento htan kapote polu ektetamenh: perielambane eikosi pente cwria. H arcikh diglwssh sunqesh thV koinothtaV thV Terra d'Otranto anagnwristhke hdh polleV joreV. H pleionothta twn cwriwn, moliV ta buzantina strateumata me olh th scetikh grajeiokratikh kai dioikhtikh organwsh egkateleiyan thn oloklhrh perioch tou Salento, perase apo th crhsh thV ellhnikhV glwssaV sth crhsh twn latinikwn oson ajora to uyhlo susthma thV koinwnikhV epikoinwniaV.

Shmera auth h perioch - gnwsth me to onoma Grecia Salentina - apoteleitai apo touV exhV ennia dhmouV: Calimera, Castrignano dei Greci, Corigliano d'Otranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zollino. S' auteV tiV perioceV ena meroV twn katoikwn ekjrazetai akoma sto Grhko, thn Ellhno-salentinh glwssa pou plhsiazei polu sth sugcronh ellhnikh (Dhmotikh) kai pou sthn Italia ecei analogieV me th dialekto thV periochV tou Bova sthn Eparcia tou Reggio Calabria.

Auto to shmantiko glwssiko jainomeno katagrajhke kai melethqhke sto parelqon apo to diakekrimeno germano glwssologo Prof. Gerhard Rohlfs. Apo to 1921 pragmatopoihse shmantikeV meleteV sth Grecia Salentina diatupwnontaV th upoqesh, pou sthrixe se akribh epiceirhmata, pwV oi sugcroneV neoellhnikeV dialektoi tou Salento kai thV Bova, uphrxan h jusikh exelixh thV glwssaV pou miliotan s' ekeina ta merh thn epoch thV MegalhV ElladaV - opwV sumjwnoun o Domenicano Tondi (deV: Grhko keimeno) kai o KaqhghthV Sicuro. Alloi episthmoneV, o Morosi, o Parlangeli, o Stomeo, o Aprile, uposthrixan antiqeta pwV ta Grhka einai mia glwssa kaqara buzantinhV proeleushV pou diajoropoieitai ousiastika apo ta arcaia ellhnika, pwV sumbainei anamesa sthn italikh glwssa kai ta latinika.

Ta neotera Lexika:

Antonio Greco, Vocabolario Griko-Italiano, Italiano-Griko, Castrignano dei Greci, 1998
Mauro Cassoni, Vocabolario Griko-Italiano a cura di Salvatore Sicuro, Argo, Lecce, 1999
Carmine Greco,
Gewrgia Lamprogiwrgou, Lessico di Sternatia - Lexiko tou Ellhnikou IdiwmatoV thV SternatiaV, Edizioni del Grifo, Lecce, 2001
Lexiko, Glwssa, Logotecnia ON LINE (by Grecģa Salentina org)

Go to GLOSSA GRIKA

Il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I in Calabria


Church of St. Spyridon at Port Said

Premio internazionale di poesia "Delia - Cittą di Bova Marina"


Dal 23 al 26 gennaio 2001 il Presidente della Repubblica Ellenica Kostis Stefanopoulos č stato in Italia in visita ufficiale, su invito del suo omologo Ciampi. Il giorno 25 gennaio č stato nelle zone ellenofone del Salento, in particolare a Calimera, Martano e Sternatia, (qui, alle 17 circa presso la sede del Coordinamento delle Associazioni della Grecģa Salentina, in Piazza Castello). Il Presidente era accompagnato da imprenditori greci e giornalisti, mentre il Governo era rappresentato dai sottosegretari all'Economia G. Zafiropoulos e agli Esteri G. Niotis.LA PIZZICA

GRUPPI MUSICALI GRECO SALENTINI - GREEK SALENTINE MUSIC GROUPS
Altri testi sull'Ellenismo del Salento

Alla Keimena gia ton Ellhnismo tou Salento

Other Texts on the Hellenism of SalentoLinks to other Sites on the Web
Home Page

KLIK EDW GIA NA EPISTREYETE STHN KURIA SELIDA


English

Go to the English Version


Chora-Ma

Presentazione di Chora-Ma


Iraklion Congress

Report on the Iraklion Congress


Avleddha

Avleddha H AULH
Questionnaire

Please provide your comments about our Website. Would you like to join the "Coordinamento Associazioni Grecģa Salentina"?
Would you like to know more about Salento?
Just write to us, we will reply to you very soon!

PLEASE E-MAIL US AT:

enosi_griko@yahoo.com
Links to other sites on the Web


Join MAGNAGRAECIA mailing list!
Click here below:
Magna Graecia Mailing List


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page